СКОРЕШНИ НАПИСИ

Постирано во 4.2 Само слика

1929_Македонија на Македонците, Софија

На просвед во Софија Македонци носат транспарент со слоганот „Македонија на Македонците“. Секогаш кога во бугарската политика се намалувале надежите за грабнување и на вардарскиот дел од Македонија, се подотворала вратата за послободно истакнување на веродостојните македонски национални стремежи. Посочил: …

Постирано во *Избор 11.1 Слика и посока

1973_Douglas Dakin – ‘The Greek Struggle for Independence 1821-1833’

„… Овие трупи беа поддржани од нерегуларна коњаница, која вклучуваше Срби, Бугари и Македонци, под водство на Хаџихристос …“

Постирано во *Избор 11.1 Слика и посока

1300+ « 1970.01.01_Thomas Butler – ‘Harvard Slavic Studies’, v5

После првото свети Кириловото влијание на писменоста, подоцна во 14 век постоел втор не помалку значаен бран на македонско и јужнословенското влијание врз руската писменост и книжевност. „… После татарската инвазија Русите од Атос беа одсечени од нивната татковина и…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1919 « 1941~_Victor Lvovich Kibalchich (Victor Serge) – ‘Memoirs of a Revolutionary’

Едно комунистичко животописно сведоштво за Македонците и македонската борба за слобода.

Постирано во *Избор 11.3 Само посока 15.3 Само посока

1964_Hermann Kinder & Werner Hilgemann – ‘The Penguin Atlas of World History’

Германец кој Хомеровиот јазик го нарекува Македонски од кого настанале Рускиот, Хрватскиот, Полскиот, Српскиот, Словачкиот, Бугарскиот и други јазици кои се познати како словенски јазици, ЗАСНОВАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ. Словенскиот јазик ЗАСНОВАН НА МАКЕДОНСКИОТ, станал јазик на Словенските цркви и пишуван…

Постирано во 15.3 Само посока

-0069 – -0030_Плутарх за јазикот на Клеопатра и Птоломеите

Кој бил мајчиниот јазик на Клеопатра и Птоломеите? Најверодостојниот извор за ова прашање е древниот историчар Плутарх, кој живеел кратко после Клеопатра, во првиот век и се смета за доверлив извор на тоа време. Тој пишува: “Cleopatra observed in the…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1601_P. Melanchthone & C. Peucero – ‘Chronicon Carionis’, Bernae

Еден Летопис од 1601 година каде се споменати Македонците како одделен народ од Бугарите и Трибалите (Србите). Посочил: Dragan Markoski

Постирано во 17.1 Бугарски

1929.02.06_Орган на Сојузот на бугарските фашисти – списание ‘Бугарски Фашист’

Цели 12 години пред Бугарија да стане дел од фашистичката коалиција, на 35 години од раѓањето на царот Борис Трети, во Софија излегува весник со име „Бугарски фашист“. Весникот го издава Сојузот на бугарските фашисти или поранешниот Сојуз на борци,…

Постирано во 15.1 Слика и посока

1996_Eugene Borza at American Philological Association

Eugene Borza eден од најголемите авторитети за древноста, тврди дека древните Македонци и Хелените се различни етникуми. Посочил: @asteriksiobeli1

Постирано во 15.1 Слика и посока

1736.03.11_Stamford Mercury, p4, Lincolnshire – UK

Статија во еден од најстарите британски весници Stamford Mercury каде се воочува дека правеле јасна народносна подвоеност на Македонците од Грците. Посочил: Никола Никовски

Постирано во 11.1 Слика и посока

1000~ « 1948_Dmitri Obolensky M.A. Ph.D. – ‘The Bogomils’, Cambridge

„… Самоиловото име е скоро целосно отсутно од Бугарската Православна книжевност  и секогаш е опколено со завеса на резервираност. Објаснувањето за овој факт можеби лежи во позицијата на Бугарската Црква во Самоиловото Македонско Царство. …“

Постирано во 10.1 Слика и посока

1815_Wilkinson – ‘Ancient Greece Turkey Antique Map’

Посочил: FilipiA