СКОРЕШНИ НАПИСИ

Posted in 12.1 Слика и посока

1903.08.26_West Coast Times – The Balkans insurrection

„… It is therefore quite understandable that religious fanaticism and intolerance, combined with racial and political prejudices, could cause Turks, Macedonians, Greeks, Bulgarians, Albanians and other races comprising the population of the Balkans to turn and rend each other if…

Posted in 19.3 Грчки (само посока)

Jackob Burckhardt

Unfortunately, as soon as they learned to write, the Greeks were a people of forgers. За жал само што научија да пишуваат, Грците станаа народ на фалсификатори. Посочил: македониен.мк

Posted in 13.1 Слика и посока

1905.12.05_Bush Advocate – Turkey and the powers, vXVII, i281, pg5

„… Бугарија ја обвинува Турција за соучество во грчкиот колеж на Бугари и Македонци …“ Посочила: Охридска Самовила

Posted in 13.1 Слика и посока

1903.11_California Ladies’ Magazine

„… To-day we are again confused and horrified, the former becuase the conflictin forces of Macedonians, Bulgarians, Albanians, Greeks and Turks are all seemingly fighting each other, … How shall Macedonia be freed from the Turkish yoke? …“ Посочила: Охридска…

Posted in 8.1 Слика и посока

1924 « 1991_ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΙΗΛΗΣ – ’Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ‘, ΑΘΗΝΑ

„… These peasants, whose language is close to that of the Serbs and Bulgarians … claim that they are neither “bulgari” (Bulgarians), nor Serbs, nor Greeks, but solely orthodox MACEDONIANS. …“ Посочила: Охридска Самовила

Posted in 17.2 Албански (само слика)

1941 ~ 1944_Албански фашисти на смотра пред Мусолини

Posted in 05 Македонски сведоштва

Стојан Христов

Една или две недели по 2 август 1944 година, секое утро по разбудувањето, морав да застанам и да си речам дека сега има слободна македонска држава. Тоа ми изгледаше како чудо, па морав да се принудувам себе да верувам во…

Posted in 12.1 Слика и посока

1844_Charles Rollin – ‘Ancient history in IV volumes’, vol I, pg414

Посочил: македониен.мк Извор

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1944 « 2003_Norman M. Naimark & Holly Case – ’Yugoslavia and its historians‘, Stanford University Press

„… Скоро две десетлетија подоцна, во Снежник 1944, капетан P. H. Evans, агент на Наменската Оперативна Изведба (SOE) кој поминал осум месеци во Западна Грција (Егејска) Македонија како британски офицер за врски (BLO) и станичен командир, известил за британското МНР:…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić – ‘O Makedoniji i Makedoncima’, Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

„… Самоиловото владеење со Македонија од 976-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 вкупно 42 години не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со…

Posted in 11.1 Слика и посока

0600 – 0900_Slavic Tribes

Разни словенски племиња организирани во Склавинии кои мешајќи се подоцна ќе се обликуваат во народи и нации. Посочил: Bročki

Posted in 6.2 Беломорие

1998_Собир на протераните македонски деца, Воден