Снежник 03

Снежник 03

03.снежник (декември)

На денешен ден, 3 снежник (декември) 1942. – Во Тетово излегол првиот број на весникот „Востаник“, гласило на Окружниот комитет на КПЈ за територијата на Македонија под Италијанска окупација. Излегувал до сечко (февруари) 1943 година.