1915.08_Димитрија Чуповски – телеграма до Претседателот на српското Народно Собрание

Повик кон српските власти за решавање на македонското прашање со создавање на „автономна Македонија“.