1906_Стефан K. Салганџиев – ‘Лични дѣла и спомени по възраждането’, с. 35, Пловдив

Новиот учител од Охрид… запрашан, на која народност припаѓа, одговараше: „Јас не сум ни Бугарин, ни Грк, ни Влав; јас сум чист Македонец, какви што биле Филип и Александар Македонски”.

Стефан K. Салганџиев: „Лични дѣла и спомени по възраждането“, с. 35, Пловдив, Печатница „Труд” на П. Беловеждов, 1906 г.