1912_Ivan Meštrović – ‘Uspomene na političke ljude i dogadjaje’ (Dimitar Rizov)

Во својата книга објавена во 1912 г. хрватскиот публицист Иван Мештровиќ пренесува разговор со Димитар Ризов во кој Димитар Ризов вели дека Македонците пред да станат Бугари или Срби – „не биле ниту Бугари, ниту Срби, туку – Македонци“ (македонски христијани), а отпосле станувале „Бугари“ или „Срби“ (тоа е 5 години пред издавањето на неговиот пропаганден атлас).
Понатаму, Ризов вели дека во егзархиските гимназии Македонците морало да бидат запишани и да се изјаснуваат како „Бугари“, но и дека пред да го продолжи школувањето, – „домашните му говореле дека се Македонци, без разлика што велат другите“…