1900+_Поп Тома Николов – Целите на Македонците

1900+_Поп Тома Николов - Целите на Македонците

За англиски новинар свештеникот Тома Николов зборува за погрешните ставови кои ги имале Турците и добар дел од европската јавност дека Македонците се бореле за припојување кон Бугарија. Целите на борбата биле Македонија на Македонците, а не за Велика Бугарија. Секој Бугарин или банда која доаѓала од Бугарија ако сакале да земат учество во борбите со Турците морале да се подредат на внатрешната организација. Наведува дека македонскиот народ нема да ја запре борбата сѐ додека не се ослободи од турскиот јарем.