1930+_Took part in war

Многу од старите МАКЕДОНЦИ од Медисон учествувале во револуционерната борба за ослободување на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД. Денес МАКЕДОНИЈА Е ПОДЕЛЕНА од три балкански држави чии влади се фашистички или полуфашистички под чија власт пати народот во Македонија. Дури и МАКЕДОНЦИТЕ во САД немаат дозвола да им пишуваат на своите роднини на МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК. Таквите писма им биле враќани на испраќачите.