1871.02.16_Димитар Македонски – По македонското прашање

Македонците не се изгубиле од лицето на Земјата, како што некои си дозволуваат да велат, зашто, колку што знаеме ние, тие не згрешиле некогаш, па да зине земјата и да ги голтне.

Димитар Македонски во својата статија “По македонското прашање”, објавена на 16.02.1871 година.