Војводата Атанас Шабанов – Тешовалијата

Првично ајдутин кој ќе ги прифати идеите на Гоце Делчев и како еден од најверните соработници на Јане Сандански покрај со турските сили ќе води борби и со бугарските врховисти.

Посочил: Портал Македонска Нација