1929_Петар Манџуков – ‘Предвесници на бурата’

Запишано во делото „Предвесници на бурата“ на македонскиот револуционер Петар Манџуков.
Првпат е објавена во 1993 во Франција. Објавена на македонски 1997.
Исечокот за Никола Малешевски е од бугарското издание на (pdf).