1929.01.13_Весник ‘Свобода или смрт’, бр15, с2 (за Мара Бунева)

Великата Македонка

Печат на Задругата на Македонски Девојки „Мара Бунева“ од Пловдив.

Бугарската држава за да ја разбие собраноста на едно место ги раселувала Македонците низ цела Бугарија. Затоа да не чуди што има разни македонски здруженија во средишна како најдалечните источни и северни делови од Бугарија.