1944.04.01_Бугарска Служба на Државна Сигурност – (македонски дејства за независност), Серес

Во доверливо писмо од полицискиот команданат Ал. Ст. Ленчев до обласниот директор во градот Ксанти се предупредува за разни дејства со кои Македонците воделе борба за автономија/независност на Македонија. При тоа се напоменува дека Грците од таа област за да предизвикаат раздор меѓу Бугарите и Македонците кај Македонците поттикнувале стремеж за независност.

 

Посочил: Види Види