1940.11_Леток на ПК КПМ, Скопје (Методија Шаторов Шарло)

1940.11_Леток на ПК КПМ, Скопје (Методија Шаторов Шарло)

„… Господата од Белград и Софија спорат за Македонија, а македонскиот народ ич не го прашуваат …“
„… Всушност, Македонците не се ни Срби ни Бугари, а се само Македонци …“

Препис на целата содржина на летокот.

Извор на пренесената содржина на летокот: https://documents-mk.blogspot.com/