1924_Македонска Собраниска група при Бугарското редовно Собрание

1924_Македонска Собраниска група при Бугарското редовно Собрание

Низ целиот документ изразена е различноста на македонскиот од бугарскиот народ како и стремежот за обединета и независна Македонија.

При крајот може да се прочита: „ДА ЖИВЕЕ СЛОБОДНА, ОБЕДИНЕТА И НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА!“

Декларацијата е предложена од македонската собраниска група чии членови можат да се прочитаат на почетокот од документот. На крајот се вели дека декларацијата е изработена од ЦК на ВМРО ставајќи ги имината на Тодор Александров, Александар Протуѓеров и Петар Чаулев.