1902.10.19_Гоце Делчев до Кољо, писмо

1902.10.19_Гоце Делчев до Кољо, писмо

Не е својствено за еден “Бугарин” да разликува македонски од бугарски патриоти.

„… Тука е печатницата на весниците, но ти служат само да се загадуваат чувствата на бугарските и македонските патриоти …“