1902.11.12 « 1983_Стеван Јакимов Дедов, Дијамандија Мишајков – ’Меморандум‘

1902.11.12 « 1983_Стеван Јакимов Дедов, Дијамандија Мишајков - ’Меморандум‘

Дијамандија Мишајков и Стеван Јакимов Дедов, потписник на Меморандум кој претставува разработена македонска национална ослободителна програма.

Посочил: Poljakot od Makedonija