1903_К. П. Мисирков – ‘За Македонцките работи’, с71

1903_К. П. Мисирков - 'За Македонцките работи', с71

Исечок од книгата каде Крсте Мисирков изнесува за тактичноста на македонските револуционери во македонската борба за независност „iаkо под бугарцkа масkа“. Нешто кое бугарската пропаганда сега сака да го искористи за создавање на метеж во поглед на изјаснувањето на македонските револуционери.