1944.12.27_в. Нова Македонија

1944.12.27_в. Нова Македонија

 

„…  Фактот, што се одржуе за прв пат после долги векови на ропството на македонскиот народ, заседание на слободното македонско Собрание, на кое Вие, претставителите на македонскиот народ, слободно ќе решавате за судбината на својот народ, е историјско собитие, не само за македонскиот туку и за сите народи на Југославија. ТИТО до првото заседание на АСНОМ …“

„… Утре се собира АСНОМ на своето второ вонредно заседание …“

„… Издајниците и народните непријатели ги стигнуе заслужената казна
Првите смртни пресуди на бојниот суд на скопската област …“