1945+_Весник ‘Пиринско Дело’

1945+_Весник 'Пиринско Дело'

После падот на фашизмот, во време на разумни бугарско-македонски односи (југословенски) во весникот ‘Пиринско Дело’, на насловната страна може да се прочита правата волја на Македонците во пиринско како и во сите делови: „Македонскиот народ сака свое целосно обединување“.
За жал тоа ќе трае само три години. Гео-политичките односи повторно ќе го оневозможат исполнувањето на слободно изразената волја на Македонците за живеење во единствена и сопствена државна целина.

 

Посочилa: DragonGirl