1913.12.22_Списание – ‘Македонски Глас’, бр8, год2

1913.12.22_Списание - 'Македонски Глас', бр8, год2

Песни за Македонците
Со Господ напред

Македонци, со верба в Бога
Земајте оружје в рака
И дајте завет пред нашиот праг
Да го зачуваме домот драг.

Нашиот дом е татковината,
Целата земја.
Сал чемер и јад пируваат
Насекаде во неа царуваат.

Прадедовци, дедовци,
И внуците плачат
Да го избркаме непријателот
Да си го спасиме домот.

Под свето знаме
Газиме напред ние
Со здружен храбар чекор
Во бој за народ свој.