1953_Дино Г. Ќосев – ‘Илинденско Востание’

1953_Дино Г. Ќосев - 'Илинденско Востание'

Дино Георгиев Ќосев (Кукуш, 1901 – Софија, 1977) е македонски учен и општественик во Бугарија. Член на БКП и уредник на весникот “Работническо дело” (1950-1966). Соработува и со ВМРО (обединета).

извор