1903 « 1970+_Ламбе Арнаудов Мојсоски – последниот Илинденец (видео)

1903 « 1970+_Ламбе Арнаудов Мојсоски - последниот Илинденец (видео)

Илинденци во Охрид, 1941 година, пред: Евтим Апочев, Антон Шибаков и Јанко Добринов, назад: Глигор Гков, (Ламбе Арнаудов Мојсоски), Христо Лапаjков, Димитар Аџанец и Ташко Арсов.

Бил во Илинеднското Востание (1903 год.). се борел за Независна Држава Македонија, земал Илинденска пензија од социјалистичка Македонија.

 

Ламбе Арнаудов Мојсоски (Последниот Илинденец) во Интервју на МРТ.