Фолклорна употреба на Древномакедонските ознаки

Фолклорна употреба на Древномакедонските ознаки

 

1750_Домашни порти, град Прилеп

 

 

Фолклорна употреба на Древномакедонски ознаки

 

Црквата во востаничкото село Разловци.

Фолклорна употреба на Древномакедонски ознаки

 

 

 

 

 

1349_фреска ‘Псалм 148’, Лесновски манастир

 

Најважните македонски знаци – Крст и Сонце по македонските храмови.

Фолклорна употреба на древните македонски знаци

… и коловрт.

Црквата Св. Богородица во с. Лешок, тетовско. Изградена пред 1000 години.

 

 

Крстот и Сонцето заедно

 

Црква Св. Никола, с. Челопек, тетовско


Спореди со древните ознаки истакнати од американската вселенска истражувачка установа НАСА.

Фолклорна употреба на древните македонски знаци

Крстот и Сонцето заедно

 

1700+_Невестински накит, Галичник

 

1600+_Накит, Тепелак

 

1290_Богородица Перивлепта, Охрид

 

0800+_Првиот Славјански универзитет, Охрид – Плаошник

 

1912_Алберт Кан, сонце на лулашка

 

Бројноста на употребата на Сонцето на најважните народни духовно-културни преносители – укажува дека во паметта на македонскиот народ останала свеста за сонцето како македонски симбол.