1878 — 1940_Димитрија Чуповски, монета Александар Македонски

Димитрија Чуповски на крајот на синџирчето од својот џебен часовник, имал приврзано древна монета со ликот на Александар Македонски – дополнителен показател за неговата древномакедонска наклонетост.

 

Посочил: Види Види