1878_Печат од Кресненското Македонско востание

 

Печатот на Македонското востание од 1878 година (познато и како Кресненско) дигнато во Кресна, пиринска Македонија.
На печатотот се чита написот ‘МАКЕДОНСКО востание’, најдолу е годината ‘1878’, а во средина стои ‘Печат на началникот на штабот’.

 

1878_Печат од Кресненското Македонско востание