1948—1949_Граѓанска војна – партизански цртеж ‘Илинден’

1948—1949_Граѓанска војна - партизански цртеж 'Илинден'

Илинден како придвижувачки поттик за македонската национал-револуционерна борба во текот на Граѓанската војна во Грција. На цртежот е ставен слоганот: „Да јакнее военото единство на грчкиот и македонскиот народ во борбата за мир демократија национална независност“ што јасно зборува за националната македонска освестеност и поттиците за борбата која била водена.

 

Посочил: Macedonia: a True Endless Story …