1851.10.06_Цариградски весник, с3

1851.10.06_Цариградски весник, с3

Истакнување на различноста на јазикот на “скопјаните” од бугарскиот употребен во пишувањата на Јордан Хаџи Константинов – Џинот.

„… Колку за јазикот на г-дин Јордана секој може да види зашто е толку различен од нашиот писмен и говорен јазик, зашто, кој било што првично ќе го прочита ќе му се види толку неразбирлив, но и сосема разнороден. И вистина тој јазик, ако и да се чини бугарски, неговото суштествување, како и на нашиот е исто така земено од Црковниот писмен јазик, но сепак по вид, сиреч по изразувањето на зборовите и составот, има толку својства и особености што полесно може да научи да го говори еден инороден странец, а не истороден Бугарин. Да проштеваат скопјаните и тие што зборуваат исто како нив, зашто и тие не го разбираат и не можат да го зборуваат нашиот (бугарски н.з.) јазик. …“

 

Посочил: Види Види