1858.09_Български книжици

1858.09_Български книжици

За бугарските шовинисти јазикот на Зографски бил „српски“.

„… Кратка Свештена Историја, преведена, се гледа од грчки и напишана на бугарско македонско наречје, една смеса од бугарски и српски.

Отец Партенија (Зоографски н.з.), на когошто со голема почит му ја целуваме десницата, нека дадат волја да забележиме, дека си нема место да пишува некои книги за целиот народ на едно месно наречје, а попрво треба да гледа како говорат повеќето души и така може да се ползува и да биде полезен.
Во Началното Учение за Децата, освен букварот на крајот се наоѓа и прилог со наравоучителни совети на 35 афоризми, напишани и тие на бугаро-српско наречје …“

 

Посочил: Macedonia: a True Endless Story …