1866.05.01_Весник (П.Р. Славејков за древните Македонци како Бугари)

1866.05.01_Весник (П.Р. Славејков за древните Македонци како Бугари)

Бугарскиот публицист – агент Петко Рачев Славејков сфаќајќи дека не може да се сузбие свеста кај Македонците за древното славно минато, се обидувал да го претстави и тоа како “бугарско наследство”.