1870_Бугарски пропагандист

1870_Бугарски пропагандист

„… Со еден збор да ви кажам, вие сте како пусти или како исштрклени говеда; вие, глупави луѓе, сте намислиле сега да се отцепите од Бугарскиот народ; та да составите (?) одделен Македонски народ, …“