1891_Бугарско Книжевно Друштво – периодично списание

1891_Бугарско Книжевно Друштво - периодично списание

Бугарското книжевно друштво (подоцна – Бугарска академија на науките – БАН) во своето званично научно списание од 1891 г. пренесува податок дека во војската на руската царица Екатерина Велика и на генерал Иван Самојлович Хорват, покрај Срби, Бугари, Власи имало и Македонци.

објавил Види Види