1900_Никола Ќучуков – ‘Записки’, Сливен

1900_Никола Ќучуков - 'Записки', Сливен

„… 280 души од разни народности: Црногорци, Хрвати, Бошњаци, Германци, Срби, МАКЕДОНЦИ и 15-16 Бугари …“

Бугаринот Никола Ќучуков, во Бугарија издал себеживотописни белешки за неговото учество во херцеговското востание од летото 1875 г.. На 21та страница запишал: „… 280 души од разни народности: Црногорци, Хрвати, Бошњаци, Германци, Срби, МАКЕДОНЦИ и 15-16 Бугари …“

Никола Ив. Кючуковъ: „Записки, 1875-1876“, Сливен, 1900, стр. 21

Посочил: Гоце Панговски