1904_Списание ‘Македонија’ (војвода Глигор Соколов)

1904_Списание 'Македонија' (војвода Глигор Соколов)

Познатиот просрпски војвода Глигор Соколовиќ, величан од српската негаторска пропаганда, долго време бил член на врховистичката бугарска организација, која се залагала за припојување на Македонија кон Бугарија. Организација која на Глигор дури и му објавувала написи фалејќи го – како добар и храбар Бугар, кој се жртвува за засегањата на бугарскиот народ.

На сликата од бугарското националистичко списание “Македонија” од 1904 године, за Глигор Соколов (подоцна се преименувал во “Соколовиќ”) се пишува како за долгогодишен борец за бугарските национални засегања и голем бугарски родољуб.

Посочил: Блог МАКЕДОНСКИ ОДГОВОР