1905.02.05_Андреј Славов Тошев, депеша до кнезот Фердинанд

1905.02.05_Андреј Славов Тошев, депеша до кнезот Фердинанд

Дипломатска депеша од бугарскиот амбасадор Андреј Славов Тошев, од 5 сечко 1905 година, кој како трговски претставник на Бугарија во Битола, ја испраќа до бугарскиот Кнез Фердинанд. Во целата дипломатска депеша Андреј Славов Тошев зборува за македонското прашање, за Македонија и за Македонците, прави јасна разлика меѓу Македонците и Србите, Бугарите и Грците!

„…Амбасадорот Андреј Славов Тошев го известува Неговото Царско Височество Бугарскиот Кнез Фердинанд за неговите впечатоци околу македонското прашање при неговата едномесечна посета на Лондон и Париз.

Амбасадорот Андреј Славов Тошев го известува Неговото Царско Височество Бугарскиот Кнез Фердинанд дека во Лондон и Париз Македонците имаат многу пријатели, дека во Лондон и Париз има многу македонофили, кои бараат решение за барањата на македонското население во Македонија!

Амбасадорот Андреј Славов Тошев го известува Неговото Царско Височество Бугарскиот Кнез Фердинанд дека во Лондон и Париз се зборува за Внатрешната Македонска Револуционерна Организација, а Балканскиот комитет на Британската влада бара трајно и праведно решение на македонското прашање, поради крајно неподносливите услови во Македонија каде што не е постигнат никакво напредок за решавање на македонското прашање!

Амбасадорот Андреј Славов Тошев го известува Неговото Царско Височество Бугарскиот Кнез Фердинанд, дека од Британија барал да не ги изгуби симпатиите кон Бугарија и Македонците!

Амбасадорот Андреј Славов Тошев го известува Неговото Царско Височество Бугарскиот Кнез Фердинанд, дека во Британија има симпатии за кревање на востание во Македонија, со укажување тоа да биде на време и за подобрување на односите меѓу Бугарите и Македонците, дека Британците повеќе веруваат во македонското оружје отколку на јалови решенија во владините кабинети.

Амбасадорот Андреј Славов Тошев го известува Неговото Царско Височество Бугарскиот Кнез Фердинанд, дека во согласност со британските симпатии за востание во Македонија, Бугарскиот Парламент треба да ја зајакне кампањата во Македонија за кревање на народно востание за ослободување на Македонија од Османлиската Империја!

Амбасадорот Андреј Славов Тошев го известува Неговото Царско Височество Бугарскиот Кнез Фердинанд, дека во разговорите во британската влада известил за македонското население сплотено околу “Македонија на Македонците“ и “Автономија за Македонија! …“

 

Посочил: Светски Македонски Конгрес