1906_Стефан K. Салганџиев – ‘Лични дѣла и спомени по възраждането’, с. 35, Пловдив

1906_Стефан K. Салганџиев - 'Лични дѣла и спомени по възраждането', с. 35, Пловдив

Новиот учител од Охрид… запрашан, на која народност припаѓа, одговараше: „Јас не сум ни Бугарин, ни Грк, ни Влав; јас сум чист Македонец, какви што биле Филип и Александар Македонски”.

Стефан K. Салганџиев: „Лични дѣла и спомени по възраждането“, с. 35, Пловдив, Печатница „Труд” на П. Беловеждов, 1906 г.

„… Во тоа време (1868-1869) беше завеал оној ветер, на одамна замислениот план на некои учители од западна Македонија, според коишто македонската младеж требало да се ограничи да се учи и развива исклучиво на МАКЕДОНСКО НАPEЧЈЕ и за таа цел започнале да издаваат и издадоа неколку учебници на тоа наречје. …“