1953.03.26_Бугарскиот пасош на Ванѓа Македонката

1953.03.26_Бугарскиот пасош на Ванѓа Македонката

Снимка од личната карта на “Баба” Ванѓа. Во делот за народноста јасно се чита дека е Македонка.

Еден показател за признавањето на македонско малцинство во Бугарија во првите години после Втора Светска војна.