1963_Државна Агенција ‘Архиви’ – Бугарското управување во Вардарска Македонија (41-44)

1963_Државна Агенција 'Архиви' - Бугарското управување во Вардарска Македонија (41-44)

Бугарската државна агенција изнесува сведоштва за македонската народно ослободителна борба против бугарската фашистичка окупација.