1880+_Руската дипломатија во бугаризација на Македонците

1880+_Руската дипломатија во бугаризација на Македонците

„… Пред години, во самиот почеток на бугарската преродба, тогашниот руски конзул во Солун ги наговарал Х. лазаровци, како и Робевци во Битола, да не ја кријат народноста, а да преминат во Бугари, затоа што, како богати и влијателни луѓе, обичното население нив ги гледа и нив ги следи.

Д. Миладинов … дека В. Григорович го замолил да напише на „тукашниот јазик ‘бугарска граматика’, а од неговата мајка барал да пее ‘бугарска песна’“ …“

Посочил: Полјакот од Македонија