1878.06.23_Весник ‘Македонија’-

Вероучение - Поука 03

„… Ферманот кога излезе од милостивите раце на Н. В. С. А. претставуваше голема утеха за Бугарите кога се видоа сместени во нивните епархии; но таа висока милост не беше дадена само исклучиво за Бугарите, туку истото се вети и за Македонците преку 10-тиот член, според кој, ако си ја покажат сите или 2.3 желбата, ќе успеат да се присоединат кон бугарската Црква. Но пред да се соединиме, мислиме и сметаме дека ни е должност да ги прашаме и да ни кажат – како ќе пастируваат, според евангелската заповед ли или како до денеска што ни пастирувале грчките владици тирански и деспотски? Зашто, како што ни мириса уште отсега, ќе да навала кон тој пусти деспотизам. Па затоа не е срамота да ни кажат оти така
е биде, барем да не си ја бувмтаме главата суетно, па најпосле поголеми главоболија да имаме, прашања македонски. …“

Посочил: Пољакот од Македонија