1915_Манолис Тријантафилидис – ’ΑΡΘΡΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ‘

1915_Манолис Тријантафилидис - ’ΑΡΘΡΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ‘

„… λέγουν πως είναι Μακεδόνες και μιλούν την μακεδονική …“

Грчки јазичар Манолис Тријантафилидис (1883-1959) во 1915 година напишал дека домородните жители во егејскиот дел на Македонија одбиваат да се нарекуваат Грци, но велат дека се Македонци кои зборуваат на македонски јазик.

Посочил: Пољакот од Македонија