1916.09.18_Грчки нотарски документ (македонско наречје), бр1023, с. Владово – Воден

1916.09.18_Грчки нотарски документ (македонско наречје), бр1023, с. Владово - Воден

Во нотарски документ од подрачјето на Едеса (Воден) с. Владово (подоцна Аграс од 1926 година) службено заверено кај грчкиот нотар Лука Василеу дека продавачот и купувачот не знаат грчки, туку само македонско наречје.

Посочил: Пољакот од Македонија