1924 « 1991_ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΙΗΛΗΣ – ’Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ‘, ΑΘΗΝΑ

1924 « 1991_ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΙΗΛΗΣ - ’Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ‘, ΑΘΗΝΑ

„… These peasants, whose language is close to that of the Serbs and Bulgarians … claim that they are neither “bulgari” (Bulgarians), nor Serbs, nor Greeks, but solely orthodox MACEDONIANS. …“

Посочила: Охридска Самовила