1828 « 2002_Giannēs Koliopoulos, Thanos Veremēs – ‘Greece, The Modern Sequel, from 1831 to the Present’, London

1828 « 2002_Giannēs Koliopoulos, Thanos Veremēs - 'Greece, The Modern Sequel, from 1831 to the Present', London

„… Јоанис Каподистриас, првата грчка глава на државата, имал малку двојби за северните ограничувања на Грците. Во неговиот одговор на прашањето од трите грчки Заштитнички Големи Сили во 1828 за ‘одбранбената граница’ на новата држава, тој ја предложил реката Аос-Мецовон-Пл. Олимп како ‘природно’ раздвојувачка линија и објаснил: ‘Во древните времиња ова заокружување исто така ја раздвојувала Грција од неговите северни соседи. Во Средниот Век и во современите времиња, Тесалија секогаш била држена грчка, додека Македонија била освоена од Славјаните и други раси. Тесалија, благодарејќи на нејзината земјописна поставеност, ги избегнала туѓите народи.’ …“

 

Посочил: ДООМ
Извор: google книги