1906_Др. Михајило Марковић – ‘Моје Успомене’

1906_Др. Михајило Марковић - 'Моје Успомене'

 

Михајило Марковиќ:
– Го прашав, дали е Бугарин?
– Човекот: „не сум“.
– Михајило Марковиќ: Го прашав дали е Србин, Грк или можеби Цинцар.
– Човекот: „не сум. Јас сум МАКЕДОНЕЦ од Велес “.