1914+_Српска критика на ‘македонизмот’ кај Herman Wendel

1914+_Српска критика на 'македонизмот' кај Herman Wendel

Српската критика на германскиот учен Херман Вендел, заради неговото откривање на Македонците, дополнително ја потврдува самобитноста на македонскиот народ. Посебно затоа што докажува дека спорното прашање е старо и не започнува со Тито и појавата на Македонија во склопот на федеративна Југославија.