1000~_Кипријанови евангелски ракописи

1000~_Кипријанови евангелски ракописи

Според најверодостојните историчари Кипријановите евангелски ракописи на основа на кои било создадено (руското) Остромирово Евангелие потекнувале од Македонија од каде заедно со други книги биле испратено од Цар Самоил од Македонија до Големо Киевскиот принц Владимир за да помогне во христијанизацијата по приемот на Христијанството.