1903 – 1905_Documents Diplomatiques, Affaires de Macèdoine, p190-191

1903 – 1905_Documents Diplomatiques, Affaires de Macèdoine, p190-191

Француски дипломатски документ во кој се истакнува определбата на Јане Сандански за остварување на слоганот „Македонија на Македонците!“.

 


Преводот е од Х. А. Пољански
„Документи за борбата на Македонскиот народ за самостојност и за национална држава“
том 1, Скопје, стр 484-485

Посочил: Poljakot od Makedonija