1906.07.14_Универзитет од Лозана – Диплома на Рајна Алексова (Македонка)

1906.07.14_Универзитет од Лозана - Диплома на Рајна Алексова (Македонка)

Во дипломата од Универзитетот од Лозана на првата жена фармацевт, битолчанката Рајна Алексова по националност запишана според нејзиното изјаснување како Македонка.

 

Посочил: Пољакот од Македонија