1910.07_Американски завод за доселеници – ’Списание за политичка економија‘, т11, бр7

1910.07_Американски завод за доселеници - ’Списание за политичка економија‘, т11, бр7

Од упатствата за попишувачите на американските пописи во 1911, 1920 и 1930 година може да се заклучи дека веќе во 1899 година во САД, македонскиот јазик бил ставен во графата главни странски јазици кои попишувачите можеле да ги впишат во пописните обрасци.

Во „Списанието за политичка економија“ том 11, број 7, од златец 1910 година, каде се претставени истрагите кои комисијата ги има направено во однос на природните и вештачките причини за доселеништвото во САД, а врз основа на методологијата која ‘американскиот завод за доселеници’ ја користел во 1899 година, во Бугарија се користеле бугарскиот и македонскиот јазик, во Грција, грчкиот и македонскиот јазик додека во европскиот дел на Турција, покрај турски и македонски се користеле уште 6 јазици.

 

Посочиле: Драги Стојкоски, Весник „Илинден“