1918.07_The Typographical Journal

1918.07_The Typographical Journal

Од искажаното …there are … still many Turks and Macedonians here… може да се заклучи дека тоа било време (после I Светска Војна) кога Македонците како и поразeните Турци биле истиснувани од градот. Но сеуште ги има. За разлика од нив … The Greek population is large and increasing  … грчкото доселување нагло пораснало. Најмногу грчкото, но и на другите пред сѐ припадници на народите победници во војната …many Serbians have resides here. Bulgarians, Albanians, Italians, …

„…  The Greek population is large and increasing and there are, of course, still many Turks and Macedonians here. Since they were driven from their own country many Serbians have resides here. Bulgarians, Albanians, Italians, and other nationalities are respresented.  …“

Внесете мислење

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *